Academic board meeting: September 19, 10h

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC

DATA:  Xoves 19 de setembro de 2019
HORA: 10:00 h
LUGAR:  Sala A010 (acristalada)

ORDE DO DÍA:

  1. Informe do coordinador.
  2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.
  3. Admisión de estudantes no programa de doutoramento para o curso 2019/20.
  4. Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de Maria Isabel de Castro Lopes Martins Pinto Ferreira; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.
  5. Aprobación, se procede, da proposta de tribunal de Anxo Tato Arias.
  6. Asuntos de trámite.
  7. Rogos e preguntas.
Date: 
Thursday, September 19, 2019 - 10:00